top of page

Onder Planologen; De lagenbenadering en de tweesplitsing in ons vakgebied

Podcast recensie door Erik Mies


De lagenbenadering is niet uit de lucht komen vallen. Het werk van McHarg ‘Design with nature’ uit 1969 was een lagenmodel waar de abiotische, biotische en antropogene laag apart benoemd worden. Voortbouwend op dit model zijn meerdere modellen bedacht, waardoor Wageningse studenten nu nog steeds leren over een model waar de ondergrond, netwerken en occupatie apart en door elkaar heen worden besproken. Hoe deze lagenbenadering wordt gebruikt in Nederland wordt uitvoerig besproken. Een ander onderwerp dat aan bod komt is  hoe de wereld van planners en architecten twee kanten kent binnen het vakgebied wordt allemaal besproken in aflevering #5 van de podcast ‘Onder Planologen’.


De podcast ‘Onder Planologen’ is een podcast gemaakt voor studenten in de landschapsarchitectuur en planologie/ruimtelijke planning en wordt ook steeds vaker gevonden door andere mensen uit het vakgebied. In meerdere seizoenen worden afleveringen gemaakt met elk een uniek thema dat vaak terugkomt in de planologie, vaak in Nederlandse context. Elke aflevering kent twee gastsprekers die vaak uit het werkveld komen of zijn aangesloten bij een Nederlandse of Belgische universiteit. Omdat voor veel mensen het begrip planologie een andere betekenis heeft begint elke aflevering met de vraag wat het begrip voor de betreffende gastspreker betekent.


Het overkoepelende thema van de aflevering, tevens de titel, is altijd maar een onderdeel van de aflevering. In het uur dat de gastsprekers samen met de hosts gesprekken voeren komen er altijd wel andere onderwerpen aan bod die erg interessant zijn om naar te luisteren als beginnend of al ervaren planoloog of architect. Veel sprekers hebben al enige ervaring in het werkveld en sommige sprekers hebben boeken of artikelen gepubliceerd in de geologie of planologie.


Aflevering #5 van de podcast ‘Onder Planologen’ is de eerste aflevering van een nieuw seizoen Onder Planologen en is opgenomen op de NOVI-conferentie. Een aanleiding voor het thema van deze aflevering is het brede gebruik van de lagenbenadering in het werkveld en de studies planologie en landschapsarchitectuur maar ook en misschien vooral de nieuwe belangstelling voor de lagenbenadering sinds water en bodem voor de overheid weer een sturend principe is voor de ruimtelijke ordening in Nederland.


In aflevering #5 van de podcast is het overkoepelende thema de lagenbenadering. Er wordt onder meer gesproken over het ontstaan van de lagenbenadering die nu wordt gebruikt en hoe dit toe wordt gepast in het werkveld en zelfs binnen de overheid en politiek. Gastsprekers Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en Auke van der Wout, emeritus hoogleraar architectuur en stedenbouwgeschiedenis aan de rijksuniversiteit Groningen hebben een gesprek over de lagenbenadering. Naast de lagenbenadering worden er in deze aflevering een aantal andere onderwerpen besproken, namelijk de tweesplitsing tussen de wetenschappelijke kant en de praktische kant van ons vakgebied. Aldus de gasten in deze aflevering is het belangrijk dat er een wetenschappelijke kijk is op de problemen die zich in de Nederlandse maatschappij voordoen met betrekking op de omgeving en de ruimte. Maar er moet niet worden vergeten dat de praktische weergaven heel belangrijk is om plannen uitvoerbaar te maken en realistisch te ontwerpen. In een mooi gesprek wordt het belang van samenwerken en diversiteit in ons vakgebied uitgelegd en geanalyseerd.


Naast deze aflevering zijn er nog negen andere afleveringen die te beluisteren zijn op het Spotify account Onder Planologen met een beoordeling van een 4.9 op 5.


Moderne lagenbenadering (bron: Ruimte met Toekomst)

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page