top of page

Meer aandacht ruimtelijke kwaliteit in M.E.R.’s


Het college van Rijksadviseurs pleit voor meer aandacht voor ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in milieueffectrapportages. Juist nu de maatschappij steeds mondiger wordt in ruimtelijke vraagstukken. In het advies, bij monde van de rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten, wordt aandacht gevraagd voor alternatieven die niet primair tot doel hebben kwaliteit te beschermen, maar juist gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe kwaliteit. Er wordt benadrukt dat als de M.E.R. als integraal instrument haar rol goed wil kunnen spelen, ruimtelijke kwaliteit bij de ontwikkeling van alternatieven in de toekomst meer sturend moet zijn. Lees meer op de website.


Maart 28, 2014

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page