top of page

The City as Interface: Nieuwe media in contact met stad en samenleving


De ontwikkeling van technologie is altijd al een belangrijke invloed geweest op de vorming en ervaring van landschappen. In The City as Interface valt Martijn de Waalde laatste ontwikkeling aan; de Nieuwe Media. Tijdens de opkomst van deze trend was lastig te voorspellen welk effect dit zou hebben op de mens en haar omgeving. Tegenwoordig is de invloed die Nieuwe Media heeft op het gedrag en de perceptie van mensen, maar ook juist op de omgeving, niet te ontkennen. Wat dat betreft komt het boek van De Waal op het juiste moment, en bovendien staan we volgens hem nog maar aan het begin van de mogelijke implicaties van urban media.


The City as Interface is het proefschrift van Martijn de Waal, waarmee hij in 2012 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn fascinatie voor de nieuwe benadering van de stad door sociale media, gps en andere digitale hulpmiddelen toont ook in zijn andere werkzaamheden. Met zijn kennisplatform The Mobile City en denktank The Public Matters onderzoekt hij een breed scala aan aspecten die tevoorschijn komen wanneer Nieuwe Media in contact komt met de stad of samenleving van de toekomst.

In The City as Interface vertelt hij over de invloed en betekenis van de Smart City en de vernieuwde relatie tussen mens, media en publieke ruimtes. De vraag hoe deze relatie is veranderd en zal veranderen wordt zowel positief als negatief benaderd. Zal de mens slechts wegduiken in haar smartphone en de stad in veel mindere mate waarnemen? Of ligt er ergens in de mobieltjes een uitdagend nieuw raam naar de wereld om ons heen?


De Waal onderscheidt drie categorieën waar hij de nieuwe media in verdeelt gebaseerd op welke soort stad ze nastreven: “the libertarian city, the republican city and the communitarian city”. Zelf zegt De Waal de republican city het meest te zullen verdedigen, aangezien het in zijn ogen een gulden middenweg is tussen de marktgedreven vrije individualistische stad aan de ene kant en de collectieve stedelijke samenleving aan de andere kant. In zijn boek wil hij bediscussiëren hoe urban media kunnen bijdragen aan deze balans.
Daarnaast is er ruime plek voor de veranderde verhoudingen tussen publieke en privé domeinen in een stad. Wordt het door middel van de Nieuwe Media alleen makkelijker voor mensen om zich terug te trekken op private terreinen? Of worden er nieuwe publieke plekken gecreëerd door de vergrootte mogelijkheden voor communicatie en uitwisseling (zij het via de digitale weg)?

De Waal gebruikt een diversiteit aan theorieën en case studies om zijn zaak te bepleiten. Ondanks dat het hier gaat om een digitale manier van de omgeving waarnemen –wat vaak geassocieerd kan worden met het afstandelijke- houdt de Waal de mens scherp in het vizier. Door het aan de kaak stellen van de vraag hoe deze nieuwe ontwikkelingen invloed hebben op de ofwel vervreemding ofwel vergrootte connectie binnen een stedelijke gemeenschap, is hij duidelijk geïnspireerd door grootheden als Jane Jacobs. De ontwerp principes en voorbeelden maken het boek een nuttige inspiratiebron voor ontwerpers van zowel stedelijke ruimtes als nieuwe media.

The City as Interface How New Media Are Changing the City Martijn de Waal nai010, Amsterdam (2014) ISBN 978-94-6208-050-8 Engelstalig Prijs €22,50 208 p.


0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page