top of page

Het weer in de stad: praktisch en helder naslagwerk


Het boek Het weer in de stad behandelt het stadsklimaat in de moderne stad. Het boek gaat in op zowel bestaande theorie als praktisch onderzoek en praktische ingrepen om het stadsklimaat te verbeteren. Het praktisch onderzoek is veelal door Lenzholzer zelf gedaan tijdens haar promotie- onderzoek naar het stadsklimaat in Nederland. Het boek is in heldere, begrijpelijke taal geschreven en de uiteengezette onderwerpen zijn geschikt voor een ieder met interesse in de stad en het stadsklimaat.


Er is gekozen voor een heldere opbouw, het stadsklimaat wordt behandelt in 7 hoofdstukken en op 2 schaalniveaus, namelijk het stedelijke niveau en het microklimaatniveau. Hierbij wordt ingegaan op het ontstaan van het stadsklimaat en hoe stadsklimaat en microklimaat in kaart kunnen worden gebracht. Daarnaast worden planning en ontwerp van het stadsklimaat belicht op zowel stedelijk als microklimaat niveau.


Hoewel er zeer zeker herkenbare stukken in zullen zitten voor de experts, biedt het boek zeker ook veel nieuwe kennis en inzichten voor landschapsarchitecten, planologen, stedebouwers en architecten. Zo wordt de invloed van de stedelijke omgeving op de verschillende klimatologische verschijnselen helder uiteengezet. Een voorbeeld hiervan is een uiteenzetting van hoe verschillende materialen straling reflecteren, warmte opnemen en warmte geleiden. Dit gebeurt aan de hand van heldere tekeningen en kaarten. Er zijn sowieso veel handige lijsten en tabellen verwerkt in het boek die een goed naslagwerk kunnen zijn voor een ieder die met ontwerpen in de stad te maken heeft. Zo zijn bomen en hun schaduwdieptes in een handige lijst opgenomen.


In het laatste hoofdstuk van het boek waagt Lenzholzer zich zelfs aan concrete ontwerpingrepen, hoewel sommige nogal vergezocht lijken. Het gehele hoofdstuk laat weinig over aan de verbeelding van de ontwerper die het boek leest en het is maar de vraag wat de leek met interesse in het stadsklimaat moet met de in het hoofdstuk geboden informatie. Toch biedt de uiteenzetting wel enig houvast in de effecten die een ingreep heeft op het stadsklimaat en de bijkomende voor- en nadelen van de ingreep.


Hoewel het boek voor inrichters van de openbare ruimte bekende informatie bevat, biedt het ook nieuwe informatie en bovendien brengt de auteur klimatologische verschijnselen en hun invloeden samen in één boek. Het weer in de stad is vooral een praktisch boek dat de invloeden van de stedelijke omgeving op het klimaat inzichtelijk maakt, dit alles gestoeld op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het boek biedt voldoende diepgang en achtergrond om de werking van het klimaat in de stad te kunnen begrijpen en er uiteindelijk mee te kunnen werken aan een beter stadsklimaat.


Het weer in de stad Hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt Sanda Lenzholzer Nai010 uitgevers, Rotterdam (2013) Nederlandstalig ISBN 978-94-6208-095-9 Prijs €29,50 224 p.


0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Σχόλια


bottom of page