Tag: Wageningen UR

 • Opening Academic Year WUR: The inclusion of Landscape Architecture

  Opening Academic Year WUR: The inclusion of Landscape Architecture

  _OVERIGE_ door Rosanne Schrijver en Cor Simon A reflection of the opening of the academic year of the Wageningen University. It is striking how the controversial discipline of landscape architecture within the Wageningen University now seems to play an essential role to be the innovative bridge between scientific knowledge and practical applications for society.

 • Leren Kijken – Meto Vroom en de Wageningse Landschapsarchitectuuropleiding

  Leren Kijken – Meto Vroom en de Wageningse Landschapsarchitectuuropleiding

  _BOEKRECENSIE_ door Rosanne Schrijver In maart 2015 kreeg ieder lid van de NVTL het uitgeschreven essay ‘Overbodig zondebesef – de emancipatie van de naoorlogse landschapsarchitectuur’ bij de Blauwe Kamer op de mat. Marinke Steenhuis sprak tijdens de Bijhouwerlezing in september 2014 waar de Bijhouwerprijs aan Meto Vroom werd uitgereikt vanwege ‘zijn geslaagde inzet om de beroepsuitoefening een wetenschappelijke basis te verschaffen en te verbinden aan de grote ruimtelijke opgaven die zich in het Nederland van de jaren ’60, ’70, en ’80 aftekenden.’ (Steenhuis, 2015) Tegelijk met de toekenning van de Bijhouwerprijs 2014 aan Meto Vroom verscheen bij Uitgeverij Blauwdruk de publicatie M. J. Vroom, Leren kijken – Het Wageningse onderwijs en onderzoek in de tuin- en landschapsarchitectuur.

 • De campus van Wageningen UR: Het kan nog zoveel mooier

  De campus van Wageningen UR: Het kan nog zoveel mooier

  _ARTIKEL Campus-special_ door Joop Spijker Wageningen UR levert in veel steden belangrijke bijdragen aan een ontwikkeling in de goede richting bij uitdagingen als ruimte voor de natuur en klimaatadaptatie. Onze campus moet daarom niet alleen een mooie plek zijn voor studenten en medewerkers van onze organisatie. Een mooie groene campus is ook het visitekaartje van onze organisatie. Maar is de campus wel zo’n goed visitekaartje?

 • Genius Loci vs. The Concept: Project EAT

  Genius Loci vs. The Concept: Project EAT

  _ARTIKEL Campus-special_ door Fiona Morris Any new landscape on the Wageningen University and Research Centre campus should acknowledge that until the late Middle Ages its genius loci was boggy. Water filtering down from the Veluwe is pushed back up to the light there, trapped by geology until increasing drainage interventions morphed the hydrology, ecology, and the human idea of the place. Land became accessible, grazed, fruit trees blossomed and crops grew; from the 1950’s the site housed environmental science organisations then, after 2000, the new campus. From an ecological design perspective the principle of genius loci translates as understanding what the land (the ‘super’ client) naturally wants to be. So what is the genius loci now?

 • Krijgt Wageningen een Wageningse campus? Over het belang van een volgehouden eenheid van handelen

  Krijgt Wageningen een Wageningse campus? Over het belang van een volgehouden eenheid van handelen

   ARTIKEL Campus-special_ door Pieter Boone Wageningen campus leeft! Ik maak mijn eerste voorjaar mee op de campus en het is mij duidelijk: de campus bruist van de activiteit. Het is op diverse plekken druk: groepjes studenten lopen, staan en zitten overal. Parkeerruimte is een schaars goed en er wordt voortdurend gebouwd en aangevuld. De campus geeft de indruk van een grote mate van dynamiek en dat geeft mij een goed gevoel en versterkt mijn trots om voor Wageningen UR (i.c. Alterra) te mogen werken. Als landschapsarchitect gaat mijn aandacht natuurlijk ook uit naar de ruimtelijke setting van de campus en daar valt het een en ander over op te merken.

 • Een levendige campus

  Een levendige campus

  _ARTIKEL Campus-special_ door Elike Wijnheijmer Wageningen Campus groeit. De ruimte vult zich met gebouwen, wegen en mensen die daar dagelijks gebruik van maken. Waarvan 70% aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn met de campus. Maar die ook bruisen van de wensen en ideeën om het nog mooier, interessanter, duurzamer en gezelliger te maken. Dat vraagt om een goed plan voor de verdere inrichting.

 • Aankondiging: Secret Garden Symposium 1 juni in Wageningen

  Aankondiging: Secret Garden Symposium 1 juni in Wageningen

  _OVERIGE_ door Redactie Secret Gardens zijn overal. Op dit symposium wordt ingegaan op de betekenis van Secret Gardens. Zijn het verborgen plekken in de stad die nog ontworpen moeten worden? Of zijn het kleine stukjes ongerepte natuur? Of vinden we ze juist op plekken waar je normaal nooit mag komen? Of zijn het de verborgen processen in planvorming? Op maandag 1 juni, van 13.30-17.30, organiseert studievereniging Genius Loci een symposium over dit onderwerp in het Forum, Wageningen.

 • Een kijkje in de Wageningse keuken

  Een kijkje in de Wageningse keuken

  _OVERIGE_ door Rosanne Schrijver en Cor Simon Onder het motto ‘kennis ontstaat in het gesprek, verzamelde een groep sprekers en experts zich op 2 april in Pakhuis de Zwijger om na te denken over de toekomst van duurzame landschappen in een metropolitane context. Topos was erbij en doet verslag over het gesprek: zijn de planners hierin geslaagd?

 • Een deuk in een pakje boter? – Over de wetenschappelijke impact van planning en landschapsarchitectuur

  Een deuk in een pakje boter? – Over de wetenschappelijke impact van planning en landschapsarchitectuur

  _OVERIGE_ door Martijn Duineveld en Raoul Beunen Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning zijn voorbeelden van toegepaste wetenschappen. Dat wil zeggen dat ze niet alleen kennis produceren die bijdraagt aan de vragen die spelen binnen de wetenschap, maar dat ze ook kennis produceren waarvan wordt verondersteld dat daarmee maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost.

 • Column – Reflective practitioner?

  Column – Reflective practitioner?

  _COLUMN_ door Marit Noest Studenten hebben vragen, maar wie geeft ze de antwoorden? Dit stuk schrijf ik om een licht te werpen op de onzekerheden die landschapsarchitectuur studenten niet vaak genoeg (durven te) delen. Iedereen die zich er mee verwant voelt of juist niet, iedereen die denkt een steentje bij te kunnen dragen aan verandering of juist niet, studenten en docenten, zijn bij deze welkom voor discussie.