Re: De vergeten dimensie van de tijd – Hoe tijd vandaag de dag de ruimte dicteert

_RE :_ door Hans Mommaas
De aandacht voor ruimte in de Nederlandse ruimtelijke ordening is geen vreemd verschijnsel. Toch is de fysieke ruimte niet het enige wat aandacht behoeft om een sterk ruimtelijke beleid te kunnen maken. De temporele dimensie van het maatschappelijke bestaan moet serieus genomen worden: de tijd als richtlijn voor ruimtelijke ingrepen.

Lees verder