How planners and architects rule the world

_COLUMN_ door De Mastodonten

Na het symposium “Democracy & Space – How planners and architects rule the world” begon het schrijven weer te kriebelen bij de Mastodonten. De onderliggende vraag was of democratie altijd goed is of juist het hele process vertraagd. De Mastodonten plaatsen een kritische noot bij onze ‘Democratie’ of misschien wel ambtenarij.

Lees verder

Democracy is dead! Or is it?

_DEMOCRACY & SPACE_ door Bart Steman

Democracy is dead! Or is it? Democracy, as ancient as the Greeks, is probably one of the most contested concepts on our planet. In the upcoming months, TOPOS and the BuitelHucht will together work on a number of articles and events that aim to unravel the promises of democracy. We will focus on its impact on the landscape, on our living environment, on the political climate and on our lives. To start the thematic months, we will start with the claim that planners and landscape architects rule the world. In this series we will see if this claim is valid or not.

Lees verder

Aankondiging: Secret Garden Symposium 1 juni in Wageningen

_OVERIGE_ door Redactie
Secret Gardens zijn overal. Op dit symposium wordt ingegaan op de betekenis van Secret Gardens. Zijn het verborgen plekken in de stad die nog ontworpen moeten worden? Of zijn het kleine stukjes ongerepte natuur? Of vinden we ze juist op plekken waar je normaal nooit mag komen? Of zijn het de verborgen processen in planvorming? Op maandag 1 juni, van 13.30-17.30, organiseert studievereniging Genius Loci een symposium over dit onderwerp in het Forum, Wageningen.

Lees verder

Conference: Natura 2000 in action!

_OVERIGE_ door Frank Gorissen
‘Natura 2000 in action’ was the motivating title of the third annual conference of the European Learning Network for Regions and Biodiversity, which took place on 10 and 11 December 2014 in the stunning Sant Pau in Barcelona, Spain. I had the pleasure to be invited for both days. They were filled with presentations and workshops that aimed to make the organization of Natura 2000 areas more multidisciplinary, instead of keeping it in the realm of the ecologists.

Lees verder

Krimp en participatie vragen om nieuwe rollen

_OVERIGE_ door Abel Coenen
De studievereniging van Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning wil verder kijken dan de traditionele inhoud van het onderwijs. Dat bewees het door studenten georganiseerde symposium over krimp en participatie. Op woensdagavond 27 november kwamen zo’n dertig studenten bij elkaar voor een inhoudelijke stand van zaken van de ruimtelijke ordening. Een fijne avond met goede sprekers, interessante topics, en even zo scherpe reacties van het publiek.

Lees verder