Re: De vergeten dimensie van de tijd – Hoe tijd vandaag de dag de ruimte dicteert

_RE :_ door Hans Mommaas
De aandacht voor ruimte in de Nederlandse ruimtelijke ordening is geen vreemd verschijnsel. Toch is de fysieke ruimte niet het enige wat aandacht behoeft om een sterk ruimtelijke beleid te kunnen maken. De temporele dimensie van het maatschappelijke bestaan moet serieus genomen worden: de tijd als richtlijn voor ruimtelijke ingrepen.

Lees verder

Every day above the ground is a good day – Absolutisme, reductionisme en depolitisering in het denken over ruimte en gezondheid

_ARTIKEL_ door Martijn Duineveld en Raoul Beunen
Dit essay verkent het opkomende discours over gezondheid en ruimte. We beargumenteren dat het denken over ruimte en gezondheid de neiging heeft de gezondheid te verabsoluteren, de complexiteit van de relaties tussen ruimte en gezondheid te reduceren en daardoor de noodzakelijke geachte interventies (planning, ontwerp) te depolitiseren. Willen we de ruimte echt gezonder inrichten dan moeten we andere vragen stellen, andere types onderzoek doen en context-sensitief plannen en ontwerpen.

Lees verder

Cultural Meanings of the Landscape

_ARTIKEL_ door Karin Peters
Place meanings and place attachments are socially constructed. Individuals can experience different senses of meaning and attachment over their life course, and in relation to socio-cultural environments. In this essay I will explore how place attachment of first generation migrants is important for evaluating how urban design deals with the consequences of changing populations.

Lees verder

Arrogante woorden, elitaire landschappen

_ARTIKEL_ door Martijn Duineveld
Kent u die uitdrukking? ‘de kwaliteit van het landschap’; ‘genius loci’; ‘de ecologische waarde’; ‘de intrinsieke waarde’; ‘kwaliteit leefomgeving’ …het zijn waarschijnlijk geen onbekende woorden voor mensen die zich met landschap bezig houden (landschapsarchitecten, planners, ecologen, geografen, stedenbouwers).

Lees verder