Infratecture: infrastructuur als ontwerpopgave

_BOEKRECENSIE_ door Thijs Dolders
In tijden van steeds grotere druk op de ruimte is het efficiënt benutten van ruimte steeds belangrijker. Het plannen en ontwerpen van infrastructuur als één van de grootste ruimtegebruikers wordt daarmee een steeds grotere opgave. Het boek “Infratecture” van Marc Verheijen is een pleidooi om infrastructuur op een integrale manier te benaderen en daarmee (maatschappelijke) meerwaarde te geven aan infrastructuur.

Lees verder

Stadsparken als stedelijke ruimte voor nieuw gebruik

_ARTIKEL_ door Vincent Kompier en Daniel Casas Valle
Het is geen nieuws dat de stad wereldwijd in trek is. Dit heeft effect op het gebruik: het wordt drukker waarmee de stedelijke ruimte intensiever wordt gebruikt. Kunnen stadsparken aan de mogelijkheid ontsnappen om als spons voor de toenemende drukte te fungeren? Of vereist dat aanpassingen aan ontwerp en gebruik?

Lees verder

Quito blog 2: The mobility challenges of an Andean city

_ARTIKEL_ door Abel Coenen
With almost 2 million inhabitants Quito is a big city. Its dense historical centre proves to be the perfect location for a tourist visit. Many people move around through the city by car or taxi but, as Dutch as I am, I’d rather go for a walk. When one day I almost got run over by a car I realized that the culture of car driving is rather special here.

Lees verder

Farming the sun

_AFSTUDEERWERK_ door Fan Yang
The involvement of the landscape architect is needed in the process of renewable energy transition in order to achieve a sustainable development. The spatial arrangement of these new technologies is a relatively new subject to landscape architects. It is important to study how to make new technologies fit into the landscapes by designing. Solar Photovoltaic is one of these new technologies. In this thesis, the design strategy and principles of fitting solar parks into the landscape are studied.

Lees verder