Tag: ruimtelijke kwaliteit

 • Infratecture: infrastructuur als ontwerpopgave

  Infratecture: infrastructuur als ontwerpopgave

  _BOEKRECENSIE_ door Thijs Dolders In tijden van steeds grotere druk op de ruimte is het efficiënt benutten van ruimte steeds belangrijker. Het plannen en ontwerpen van infrastructuur als één van de grootste ruimtegebruikers wordt daarmee een steeds grotere opgave. Het boek “Infratecture” van Marc Verheijen is een pleidooi om infrastructuur op een integrale manier te benaderen en daarmee (maatschappelijke) meerwaarde te geven aan infrastructuur.

 • Stadsparken als stedelijke ruimte voor nieuw gebruik

  Stadsparken als stedelijke ruimte voor nieuw gebruik

  _ARTIKEL_ door Vincent Kompier en Daniel Casas Valle Het is geen nieuws dat de stad wereldwijd in trek is. Dit heeft effect op het gebruik: het wordt drukker waarmee de stedelijke ruimte intensiever wordt gebruikt. Kunnen stadsparken aan de mogelijkheid ontsnappen om als spons voor de toenemende drukte te fungeren? Of vereist dat aanpassingen aan ontwerp en gebruik?

 • Quito blog 2: The mobility challenges of an Andean city

  Quito blog 2: The mobility challenges of an Andean city

  _ARTIKEL_ door Abel Coenen With almost 2 million inhabitants Quito is a big city. Its dense historical centre proves to be the perfect location for a tourist visit. Many people move around through the city by car or taxi but, as Dutch as I am, I’d rather go for a walk. When one day I almost got run over by a car I realized that the culture of car driving is rather special here.

 • Farming the sun

  Farming the sun

  _AFSTUDEERWERK_ door Fan Yang The involvement of the landscape architect is needed in the process of renewable energy transition in order to achieve a sustainable development. The spatial arrangement of these new technologies is a relatively new subject to landscape architects. It is important to study how to make new technologies fit into the landscapes by designing. Solar Photovoltaic is one of these new technologies. In this thesis, the design strategy and principles of fitting solar parks into the landscape are studied.

 • Ontwerp- en gebruiksgeschiedenis van Arnhemse en Nijmeegse parken

  Ontwerp- en gebruiksgeschiedenis van Arnhemse en Nijmeegse parken

  _BOEKRECENSIE_ door Michelle Leemkuil Op een mooie zonnige dag lekker naar het park: er zijn ergere dingen om je voor te stellen. Stadsparken zijn tegenwoordig onmisbaar. Ze worden gezien als een plek voor ontspanning, een plek om even aan de drukte van de stad te ontsnappen.

 • Landschapstriënnale Lingezegen 2014 geopend

  Landschapstriënnale Lingezegen 2014 geopend

  _OVERIGE_ door Anneriek Simons Op 24 mei is de Landschapstriënnale Lingezegen 2014 feestelijk geopend, een zomerlang landschapsfestival in Park Lingezegen. Centraal staat het landschap, dat in deze tijden onder druk staat. Recreatie, landbouw, ruimte voor natuur en water, iedereen vindt ons landschap belangrijk.

 • ‘Green Islands in the city’, 25 landschapsarchitecten over groene ruimtes

  ‘Green Islands in the city’, 25 landschapsarchitecten over groene ruimtes

  _BOEKRECENSIE_ door Michelle Leemkuil ‘Green Islands in the city’ is een inspirerend boek dat de ziens- en werkwijze beschrijft van 25 landschapsarchitecten en/of bureaus. Het boek gaat niet diep in op de groene eilandjes, zoals de titel laat denken, maar gaat vooral om de landschapsarchitecten en hun zienswijze.

 • Meer aandacht ruimtelijke kwaliteit in M.E.R.’s

  Meer aandacht ruimtelijke kwaliteit in M.E.R.’s

  Het college van Rijksadviseurs pleit voor meer aandacht voor ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in milieueffectrapportages. Juist nu de maatschappij steeds mondiger wordt in ruimtelijke vraagstukken. In het advies, bij monde van de rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten, wordt aandacht gevraagd voor alternatieven die niet primair tot doel hebben kwaliteit te beschermen, maar juist […]