Tag: natuurbeleving

  • Van groen naar gezondheid in de stad: een (nog) kronkelend pad

    Van groen naar gezondheid in de stad: een (nog) kronkelend pad

    _ARTIKEL_ door Sjerp de Vries Is er een relatie tussen groen in de stad en gezondheid? En zo ja, hoe beïnvloeden deze twee elkaar? Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie hiertussen, maar wij misten een overtuigend overzicht. Sjerp de Vries, omgevingspsycholoog en onderzoeker bij Alterra en de leerstoelgroep Cultural Geography, geeft een update over de waarde van groen, ecosysteemdiensten en de betekenis hiervan voor onze fysieke en mentale gezondheid.

  • Three Unhelpful Claims on the Protection of Nature and Landscape

    Three Unhelpful Claims on the Protection of Nature and Landscape

    _ARTIKEL_ door Kris van Koppen In this somewhat provocative essay for TOPOS, I will dispute three often-heard claims in debates on nature and landscape planning. While plausible at first sight, none of these claims is valid. Moreover, none of them is helpful in protecting and improving our natural environment. In this essay, I will explain why I think so, and argue for forms of nature and landscape planning in which government, citizens, and experts all play significant roles. I will take the Netherlands as example, but the arguments have a wider relevance.