Tag: MER

  • Meer aandacht ruimtelijke kwaliteit in M.E.R.’s

    Meer aandacht ruimtelijke kwaliteit in M.E.R.’s

    Het college van Rijksadviseurs pleit voor meer aandacht voor ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in milieueffectrapportages. Juist nu de maatschappij steeds mondiger wordt in ruimtelijke vraagstukken. In het advies, bij monde van de rijksadviseur voor Landschap en Water Eric Luiten, wordt aandacht gevraagd voor alternatieven die niet primair tot doel hebben kwaliteit te beschermen, maar juist […]