Tag: landschapsarchitectuur

 • Opening Academic Year WUR: The inclusion of Landscape Architecture

  Opening Academic Year WUR: The inclusion of Landscape Architecture

  _OVERIGE_ door Rosanne Schrijver en Cor Simon A reflection of the opening of the academic year of the Wageningen University. It is striking how the controversial discipline of landscape architecture within the Wageningen University now seems to play an essential role to be the innovative bridge between scientific knowledge and practical applications for society.

 • Duurzame Landschapsarchitectuur: Essays en Praktijkvoorbeelden

  Duurzame Landschapsarchitectuur: Essays en Praktijkvoorbeelden

  _BOEKRECENSIE_ door Cor Simon Duurzaamheid begint al bijna cliché te worden en de auteurs geven al toe dat het “een containerbegrip is waaronder zo’n beetje alles kan worden verstaan”. Het boek probeert deze container overzichtelijk en inzichtelijk te maken voor de landschapsarchitect door een degelijke (historische) inleiding en een 40-tal praktijkvoorbeelden die zijn gecategoriseerd op de thema’s: biodiversiteit, water, klimaat, energie, kringlopen en tijd. Elk thema wordt ingeleid met een informatief essay.

 • Leren Kijken – Meto Vroom en de Wageningse Landschapsarchitectuuropleiding

  Leren Kijken – Meto Vroom en de Wageningse Landschapsarchitectuuropleiding

  _BOEKRECENSIE_ door Rosanne Schrijver In maart 2015 kreeg ieder lid van de NVTL het uitgeschreven essay ‘Overbodig zondebesef – de emancipatie van de naoorlogse landschapsarchitectuur’ bij de Blauwe Kamer op de mat. Marinke Steenhuis sprak tijdens de Bijhouwerlezing in september 2014 waar de Bijhouwerprijs aan Meto Vroom werd uitgereikt vanwege ‘zijn geslaagde inzet om de beroepsuitoefening een wetenschappelijke basis te verschaffen en te verbinden aan de grote ruimtelijke opgaven die zich in het Nederland van de jaren ’60, ’70, en ’80 aftekenden.’ (Steenhuis, 2015) Tegelijk met de toekenning van de Bijhouwerprijs 2014 aan Meto Vroom verscheen bij Uitgeverij Blauwdruk de publicatie M. J. Vroom, Leren kijken – Het Wageningse onderwijs en onderzoek in de tuin- en landschapsarchitectuur.

 • Is er toekomst voor het Pauzelandschap?

  Is er toekomst voor het Pauzelandschap?

  _ARTIKEL_ door Bart Bomas  Stel je voor dat luchthaven Schiphol zijn functie verliest. Neem even de tijd om te bedenken wat te doen met het gebied. Vliegen kan of mag niet meer. 2.787 hectare no go area, met landingsbanen, hangars, pieren en parkeergarages, terminals en verkeerstorens. Een tussentijd dus. Ondenkbaar? Niet helemaal. Wat is de toekomst van dit soort pauze-landschappen?

 • Genius Loci vs. The Concept: Project EAT

  Genius Loci vs. The Concept: Project EAT

  _ARTIKEL Campus-special_ door Fiona Morris Any new landscape on the Wageningen University and Research Centre campus should acknowledge that until the late Middle Ages its genius loci was boggy. Water filtering down from the Veluwe is pushed back up to the light there, trapped by geology until increasing drainage interventions morphed the hydrology, ecology, and the human idea of the place. Land became accessible, grazed, fruit trees blossomed and crops grew; from the 1950’s the site housed environmental science organisations then, after 2000, the new campus. From an ecological design perspective the principle of genius loci translates as understanding what the land (the ‘super’ client) naturally wants to be. So what is the genius loci now?

 • Krijgt Wageningen een Wageningse campus? Over het belang van een volgehouden eenheid van handelen

  Krijgt Wageningen een Wageningse campus? Over het belang van een volgehouden eenheid van handelen

   ARTIKEL Campus-special_ door Pieter Boone Wageningen campus leeft! Ik maak mijn eerste voorjaar mee op de campus en het is mij duidelijk: de campus bruist van de activiteit. Het is op diverse plekken druk: groepjes studenten lopen, staan en zitten overal. Parkeerruimte is een schaars goed en er wordt voortdurend gebouwd en aangevuld. De campus geeft de indruk van een grote mate van dynamiek en dat geeft mij een goed gevoel en versterkt mijn trots om voor Wageningen UR (i.c. Alterra) te mogen werken. Als landschapsarchitect gaat mijn aandacht natuurlijk ook uit naar de ruimtelijke setting van de campus en daar valt het een en ander over op te merken.

 • The minefield of a dissonant site – Exploring design strategies

  The minefield of a dissonant site – Exploring design strategies

  _AFSTUDEERWERK_ door Sanne van der Mijl Sites of dissonant heritage are the subject of this research. The remnants of war symbolize a communal traumatic memory. The consequences of disturbing events result in a scarred landscape. This research is a triangulation between landscape architecture, heritage studies and experience theory. The synthesis led to the creation and use of the model for experiencing a dissonant heritage site.

 • Stadsparken als stedelijke ruimte voor nieuw gebruik

  Stadsparken als stedelijke ruimte voor nieuw gebruik

  _ARTIKEL_ door Vincent Kompier en Daniel Casas Valle Het is geen nieuws dat de stad wereldwijd in trek is. Dit heeft effect op het gebruik: het wordt drukker waarmee de stedelijke ruimte intensiever wordt gebruikt. Kunnen stadsparken aan de mogelijkheid ontsnappen om als spons voor de toenemende drukte te fungeren? Of vereist dat aanpassingen aan ontwerp en gebruik?

 • Landschapsarchitectuur- en planning als rampenbestrijding?

  Landschapsarchitectuur- en planning als rampenbestrijding?

  _ARTIKEL_ door Annelies Heijmans & Cor Simon Wat kunnen landschapsarchitectuur en -planning betekenen in ontwikkelingslanden? Dat is een vraag die steeds meer relevantie krijgt als we kijken naar de snelle (informele) groei van steden in Azie, Afrika en Latijns Amerika en onder andere de opwarming van de aarde, verval van infrastructuren, uitputting van waterbronnen en ontbossing. Kan dit een potentiële ‘markt’ zijn voor landschapsarchitecten en planners? Welke rol kunnen zij daarin spelen of moeten we voorzichtig zijn met het toepassen van Westerse disciplines in ontwikkelingslanden?

 • Quito blog 1: The new world of Ecuador

  Quito blog 1: The new world of Ecuador

  _ARTIKEL_ door Abel Coenen From February until August I will be staying in Quito, the capital of Ecuador – a country where landscape architecture or planning are no common professions at all. For these next months, I will live and work in the city as a true quiteño and explore the landscape of Ecuador. I will try to elaborate on the role and position of landscape architecture in this new world country, in a few exclusive blogs for TOPOS.