Quito blog 3: The emancipation of Ecuadorian landscape architecture

masterplan north

_COLUMN_ door Abel Coenen
Ecuador is a country with some of the most diverse landscapes and environments in the world. However, its practice of landscape architecture is relatively young and underdeveloped. Instead of a mature profession as it is for instance in the Netherlands, in Ecuador landscape architecture is often considered as a subcategory of architecture. Yet, there are indications that Ecuadorian landscape architecture as an independent field is growing.

Lees verder

Opening Academic Year WUR: The inclusion of Landscape Architecture

Opening_academic-year_Daan-Roosegaarde-and-Louise-O

_OVERIGE_ door Rosanne Schrijver en Cor Simon
A reflection of the opening of the academic year of the Wageningen University. It is striking how the controversial discipline of landscape architecture within the Wageningen University now seems to play an essential role to be the innovative bridge between scientific knowledge and practical applications for society.

Lees verder

Duurzame Landschapsarchitectuur: Essays en Praktijkvoorbeelden

coverdzlsIMG_6825

_BOEKRECENSIE_ door Cor Simon

Duurzaamheid begint al bijna cliché te worden en de auteurs geven al toe dat het “een containerbegrip is waaronder zo’n beetje alles kan worden verstaan”. Het boek probeert deze container overzichtelijk en inzichtelijk te maken voor de landschapsarchitect door een degelijke (historische) inleiding en een 40-tal praktijkvoorbeelden die zijn gecategoriseerd op de thema’s: biodiversiteit, water, klimaat, energie, kringlopen en tijd. Elk thema wordt ingeleid met een informatief essay.

Lees verder

Leren Kijken – Meto Vroom en de Wageningse Landschapsarchitectuuropleiding

leren kijken_vroom

_BOEKRECENSIE_ door Rosanne Schrijver
In maart 2015 kreeg ieder lid van de NVTL het uitgeschreven essay ‘Overbodig zondebesef – de emancipatie van de naoorlogse landschapsarchitectuur’ bij de Blauwe Kamer op de mat. Marinke Steenhuis sprak tijdens de Bijhouwerlezing in september 2014 waar de Bijhouwerprijs aan Meto Vroom werd uitgereikt vanwege ‘zijn geslaagde inzet om de beroepsuitoefening een wetenschappelijke basis te verschaffen en te verbinden aan de grote ruimtelijke opgaven die zich in het Nederland van de jaren ’60, ’70, en ’80 aftekenden.’ (Steenhuis, 2015) Tegelijk met de toekenning van de Bijhouwerprijs 2014 aan Meto Vroom verscheen bij Uitgeverij Blauwdruk de publicatie M. J. Vroom, Leren kijken – Het Wageningse onderwijs en onderzoek in de tuin- en landschapsarchitectuur.

Lees verder

Is er toekomst voor het Pauzelandschap?

Zwarte roodstaart, liefhebber van pauzelandschappen

_ARTIKEL_ door Bart Bomas 
Stel je voor dat luchthaven Schiphol zijn functie verliest. Neem even de tijd om te bedenken wat te doen met het gebied. Vliegen kan of mag niet meer. 2.787 hectare no go area, met landingsbanen, hangars, pieren en parkeergarages, terminals en verkeerstorens. Een tussentijd dus. Ondenkbaar? Niet helemaal. Wat is de toekomst van dit soort pauze-landschappen?

Lees verder

Genius Loci vs. The Concept: Project EAT

Picking path & wheat breeding timeline_Fiona Morris copy

_ARTIKEL Campus-special_ door Fiona Morris
Any new landscape on the Wageningen University and Research Centre campus should acknowledge that until the late Middle Ages its genius loci was boggy. Water filtering down from the Veluwe is pushed back up to the light there, trapped by geology until increasing drainage interventions morphed the hydrology, ecology, and the human idea of the place. Land became accessible, grazed, fruit trees blossomed and crops grew; from the 1950’s the site housed environmental science organisations then, after 2000, the new campus. From an ecological design perspective the principle of genius loci translates as understanding what the land (the ‘super’ client) naturally wants to be. So what is the genius loci now?

Lees verder

Krijgt Wageningen een Wageningse campus? Over het belang van een volgehouden eenheid van handelen

featured

 ARTIKEL Campus-special_ door Pieter Boone
Wageningen campus leeft! Ik maak mijn eerste voorjaar mee op de campus en het is mij duidelijk: de campus bruist van de activiteit. Het is op diverse plekken druk: groepjes studenten lopen, staan en zitten overal. Parkeerruimte is een schaars goed en er wordt voortdurend gebouwd en aangevuld. De campus geeft de indruk van een grote mate van dynamiek en dat geeft mij een goed gevoel en versterkt mijn trots om voor Wageningen UR (i.c. Alterra) te mogen werken. Als landschapsarchitect gaat mijn aandacht natuurlijk ook uit naar de ruimtelijke setting van de campus en daar valt het een en ander over op te merken.

Lees verder

The minefield of a dissonant site – Exploring design strategies

Title image

_AFSTUDEERWERK_ door Sanne van der Mijl
Sites of dissonant heritage are the subject of this research. The remnants of war symbolize a communal traumatic memory. The consequences of disturbing events result in a scarred landscape. This research is a triangulation between landscape architecture, heritage studies and experience theory. The synthesis led to the creation and use of the model for experiencing a dissonant heritage site.

Lees verder

Stadsparken als stedelijke ruimte voor nieuw gebruik

Daniel-Casas-Valle_Vincent-Kompier__Page_7

_ARTIKEL_ door Vincent Kompier en Daniel Casas Valle
Het is geen nieuws dat de stad wereldwijd in trek is. Dit heeft effect op het gebruik: het wordt drukker waarmee de stedelijke ruimte intensiever wordt gebruikt. Kunnen stadsparken aan de mogelijkheid ontsnappen om als spons voor de toenemende drukte te fungeren? Of vereist dat aanpassingen aan ontwerp en gebruik?

Lees verder

Landschapsarchitectuur- en planning als rampenbestrijding?

regulating services 1 copy

_ARTIKEL_ door Annelies Heijmans & Cor Simon
Wat kunnen landschapsarchitectuur en -planning betekenen in ontwikkelingslanden? Dat is een vraag die steeds meer relevantie krijgt als we kijken naar de snelle (informele) groei van steden in Azie, Afrika en Latijns Amerika en onder andere de opwarming van de aarde, verval van infrastructuren, uitputting van waterbronnen en ontbossing. Kan dit een potentiële ‘markt’ zijn voor landschapsarchitecten en planners? Welke rol kunnen zij daarin spelen of moeten we voorzichtig zijn met het toepassen van Westerse disciplines in ontwikkelingslanden?

Lees verder