Extensive portrait of a landscape

_BOEKRECENSIE_ door Abel Coenen
The 2012 book A Photographic Portrait of a Landscape emphasizes on the meaning of the terms landscape and land ownership. Despite its ambitious title it presents an easily readable collection of texts and images, showing the different aspects of Dutch landscape. By both a photo study on the Frisian village Wjelsryp and an extensive essay this philosophical topic is researched thoroughly. A must-read for those who work with landscapes.

Lees verder

Bossen van voorspoed en bossen van ascese; de plaats van natuur in de ruimtelijke ordening

_ARTIKEL_ door Matthijs Schouten
Tot in de vorige eeuw onderscheidden veel dorpen in India drie typen ‘bos’in het buitengebied (de term ‘bos’werd in India gebruikt voor alle niet in cultuur gebrachte gronden). Als eerste was dat de Shrivan, het ‘bos van voorspoed’waaruit geoogst werd; dat kon min of meer natuurlijk bos zijn, maar het kon ook gaan om aanplantingen van vruchtbomen, zoals mango.

Lees verder