Tag: filosofie

  • Extensive portrait of a landscape

    Extensive portrait of a landscape

    _BOEKRECENSIE_ door Abel Coenen The 2012 book A Photographic Portrait of a Landscape emphasizes on the meaning of the terms landscape and land ownership. Despite its ambitious title it presents an easily readable collection of texts and images, showing the different aspects of Dutch landscape. By both a photo study on the Frisian village Wjelsryp and an extensive essay this philosophical topic is researched thoroughly. A must-read for those who work with landscapes.

  • Bossen van voorspoed en bossen van ascese; de plaats van natuur in de ruimtelijke ordening

    Bossen van voorspoed en bossen van ascese; de plaats van natuur in de ruimtelijke ordening

    _ARTIKEL_ door Matthijs Schouten Tot in de vorige eeuw onderscheidden veel dorpen in India drie typen ‘bos’in het buitengebied (de term ‘bos’werd in India gebruikt voor alle niet in cultuur gebrachte gronden). Als eerste was dat de Shrivan, het ‘bos van voorspoed’waaruit geoogst werd; dat kon min of meer natuurlijk bos zijn, maar het kon ook gaan om aanplantingen van vruchtbomen, zoals mango.