Farming the sun

_AFSTUDEERWERK_ door Fan Yang
The involvement of the landscape architect is needed in the process of renewable energy transition in order to achieve a sustainable development. The spatial arrangement of these new technologies is a relatively new subject to landscape architects. It is important to study how to make new technologies fit into the landscapes by designing. Solar Photovoltaic is one of these new technologies. In this thesis, the design strategy and principles of fitting solar parks into the landscape are studied.

Lees verder

Aankondiging: NRGlab gastcollege door LAGI (LandArtGeneratorInitiative)

_OVERIGE_ door Redactie
Dirk Oudes and Sven Stremke have managed to convince the directors from LAGI (LandArtGeneratorInitiative) to give a Skype presentation to Landscape Architecture students on the 7th of January. Elizabeth Monoian and Robert Ferry are outstanding and, by now, have run 3 global competitions with mind blowing propositional designs of which the first ones are being implemented now.

Lees verder

The Pulse of the City: Exploring Urban Metabolism in Amsterdam

_ARTIKEL_ door Ilse Voskamp en Sven Stremke
Considering ongoing, rapid urbanisation and the vast resource consumption of metropolitan areas around the world, it is important to integrate urban resource management with the design of our future cities. But how can resource management become an integral part of planning and designing urban landscapes?

Lees verder

Landschap en energie (kWh/M2): ontwerpen voor transitie

_BOEKRECENSIE_ door Arjen Venema
Vrijwel iedereen is ervan doordrongen dat duurzame energiebronnen op den duur fossiele brandstoffen moeten vervangen om de wereld te blijven voorzien van energie en vrij te houden van de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Waarom zijn we in Nederland dan nog niet grootschalig op weg naar die gewenste verandering van ons energiesysteem?

Lees verder

Op weg naar nieuwe energielandschappen

_ARTIKEL_ door Henk Baas
Ik gebruik hem tegenwoordig heel vaak, de zin: “de enige constante in het landschap is verandering”. Dat om aan te geven dat de erfgoedbenadering ten aanzien van landschap behoorlijk verschilt van die bij de gebouwde monumentenzorg, of de archeologie. Landschappelijke erfgoedzorg kan weliswaar gaan over het behouden van objecten, of structuren, maar als we het hebben over landschappen als ruimtelijke eenheden, dan gaat het om management of change.

Lees verder