Tag: ecosysteemdiensten

  • Van groen naar gezondheid in de stad: een (nog) kronkelend pad

    Van groen naar gezondheid in de stad: een (nog) kronkelend pad

    _ARTIKEL_ door Sjerp de Vries Is er een relatie tussen groen in de stad en gezondheid? En zo ja, hoe beïnvloeden deze twee elkaar? Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie hiertussen, maar wij misten een overtuigend overzicht. Sjerp de Vries, omgevingspsycholoog en onderzoeker bij Alterra en de leerstoelgroep Cultural Geography, geeft een update over de waarde van groen, ecosysteemdiensten en de betekenis hiervan voor onze fysieke en mentale gezondheid.