Duurzame Landschapsarchitectuur: Essays en Praktijkvoorbeelden

_BOEKRECENSIE_ door Cor Simon

Duurzaamheid begint al bijna cliché te worden en de auteurs geven al toe dat het “een containerbegrip is waaronder zo’n beetje alles kan worden verstaan”. Het boek probeert deze container overzichtelijk en inzichtelijk te maken voor de landschapsarchitect door een degelijke (historische) inleiding en een 40-tal praktijkvoorbeelden die zijn gecategoriseerd op de thema’s: biodiversiteit, water, klimaat, energie, kringlopen en tijd. Elk thema wordt ingeleid met een informatief essay.

Lees verder

Murmur of limits: Evoking the sensuous encounter between ecological phenomena and humans

_AFSTUDEERWERK_ door Naiara Valcarlos
This theoretical and design research explores the realm of perception in the milieu of new nature development. It focuses on relating the sensuous encounter with materiality of the landscape. New nature consisting of not only accomplished ecological recovery but a landscape instilled with human scale that supports ecological function.

Lees verder

The Ems Full Hybrid

_AFSTUDEERWERK_ door Remco van der Togt en Jonas Papenborg
‘The Ems Full Hybrid’ is een groeiende strategie die met de hulp van afgedankte boorplatformen en nieuwe getijdepolders een oplossing biedt voor de economische en ecologische problemen van het Eems estuarium. De inzet van deze polders en platformen herstelt het evenwicht in het natuurlijk systeem en biedt nieuwe economische kansen voor de krimpende regio.

Lees verder