Tag: campus-special

 • De campus van Wageningen UR: Het kan nog zoveel mooier

  De campus van Wageningen UR: Het kan nog zoveel mooier

  _ARTIKEL Campus-special_ door Joop Spijker Wageningen UR levert in veel steden belangrijke bijdragen aan een ontwikkeling in de goede richting bij uitdagingen als ruimte voor de natuur en klimaatadaptatie. Onze campus moet daarom niet alleen een mooie plek zijn voor studenten en medewerkers van onze organisatie. Een mooie groene campus is ook het visitekaartje van onze organisatie. Maar is de campus wel zo’n goed visitekaartje?

 • Genius Loci vs. The Concept: Project EAT

  Genius Loci vs. The Concept: Project EAT

  _ARTIKEL Campus-special_ door Fiona Morris Any new landscape on the Wageningen University and Research Centre campus should acknowledge that until the late Middle Ages its genius loci was boggy. Water filtering down from the Veluwe is pushed back up to the light there, trapped by geology until increasing drainage interventions morphed the hydrology, ecology, and the human idea of the place. Land became accessible, grazed, fruit trees blossomed and crops grew; from the 1950’s the site housed environmental science organisations then, after 2000, the new campus. From an ecological design perspective the principle of genius loci translates as understanding what the land (the ‘super’ client) naturally wants to be. So what is the genius loci now?

 • Krijgt Wageningen een Wageningse campus? Over het belang van een volgehouden eenheid van handelen

  Krijgt Wageningen een Wageningse campus? Over het belang van een volgehouden eenheid van handelen

   ARTIKEL Campus-special_ door Pieter Boone Wageningen campus leeft! Ik maak mijn eerste voorjaar mee op de campus en het is mij duidelijk: de campus bruist van de activiteit. Het is op diverse plekken druk: groepjes studenten lopen, staan en zitten overal. Parkeerruimte is een schaars goed en er wordt voortdurend gebouwd en aangevuld. De campus geeft de indruk van een grote mate van dynamiek en dat geeft mij een goed gevoel en versterkt mijn trots om voor Wageningen UR (i.c. Alterra) te mogen werken. Als landschapsarchitect gaat mijn aandacht natuurlijk ook uit naar de ruimtelijke setting van de campus en daar valt het een en ander over op te merken.

 • Een levendige campus

  Een levendige campus

  _ARTIKEL Campus-special_ door Elike Wijnheijmer Wageningen Campus groeit. De ruimte vult zich met gebouwen, wegen en mensen die daar dagelijks gebruik van maken. Waarvan 70% aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn met de campus. Maar die ook bruisen van de wensen en ideeën om het nog mooier, interessanter, duurzamer en gezelliger te maken. Dat vraagt om een goed plan voor de verdere inrichting.