Practice-based Planning for Urban Gardening

_AFSTUDEERWERK_ door Ioana Musat

Urban gardening is a practice increasing in popularity in the Netherlands, especially in the city of Amsterdam. However there is little understanding about the social dimensions of urban gardening. Ioana Musat provides an insightful research in the ‘Boeletuin’ and a model for this new form of food planning.

Lees verder

De kathedralen van de vooruitgang: Terug naar de Fabriek

_BOEKRECENSIE_ door Rosanne Schrijver
Kastelen en hallen die de industriëlen hadden gebouwd voor hun machines zijn vanaf 1970 leeg komen te staan. In het huidige tijdperk waarin we na de bankencrisis van 2008 terecht zijn gekomen is van sloop en nieuwbouw geen sprake meer. We gaan over naar een andere tijd, een tijd waar kans is voor kleinschaligheid, organische groei en lokale initiatieven.

Lees verder

Tijdelijk Anders Gebruiken door de vrijetijdssector biedt kansen

_ARTIKEL_ door Rob Berkers
Het tijdelijk anders gebruiken van terreinen staat steeds meer in de belangstelling van grondeigenaren, zoals gemeenten en projectontwikkelaars. De tijdelijke invullingen zijn heel divers: van buurttuintjes tot velden met zonnepanelen en van de aanplant van olifantsgras voor biomassa tot tijdelijke natuur. Ook door ondernemers in de vrijetijdssector gebeurt al wel een en ander met tijdelijkheid. Maar er zou nog heel wat meer kunnen, zo blijkt uit onderzoek dat plaatsvond in opdracht van InnovatieNetwerk. Horeca- en recreatiebedrijven hebben veel potentie voor het ‘activeren’ van niet-gebruikte terreinen. En kiezen voor tijdelijkheid kan voor ondernemers ook interessante voordelen bieden.

Lees verder

The Pulse of the City: Exploring Urban Metabolism in Amsterdam

_ARTIKEL_ door Ilse Voskamp en Sven Stremke
Considering ongoing, rapid urbanisation and the vast resource consumption of metropolitan areas around the world, it is important to integrate urban resource management with the design of our future cities. But how can resource management become an integral part of planning and designing urban landscapes?

Lees verder

Het zuiverende stadslandschap De Ceuvel, van thesis naar realisatie

_ARTIKEL_ door Arjen Venema
Sommige afstudeerprojecten blijven niet alleen papieren ontwerpen, maar worden ook daadwerkelijk gerealiseerd. In 2009 studeerden Pieter Theuws en Mark Wilschut af in Wageningen met ‘Healing Urban Landscapes’, een project waar in Amsterdam-Noord met beplanting vervuilde grond werd gezuiverd. Pieter Theuws lukte het uiteindelijk om het gebied in Amsterdam-Noord ook daadwerkelijk te ontwerpen en te realiseren.

Lees verder