Over TOPOS


TOPOS is een blog dat wordt ondersteund door de leerstoelgroepen Landschapsarchitectuur, Ruimtelijke Planning en Culturele Geografie van Wageningen Universiteit, in samenwerking met studievereniging Genius Loci. TOPOS wordt gemaakt door studenten van de genoemde opleidingen.

In de bijna 25 jaar van haar bestaan, heeft TOPOS zichzelf gemanifesteerd als een medium met diepgang en een platform voor de uitwisseling van ideeën over landschapsarchitectuur, planning en culturele geografie; tot 2014 als driejaarlijks tijdschrift, daarna als blog. TOPOS fungeert als een intermediair tussen de universiteit, studenten en de vakwereld. Door gebruik te maken van actuele thema’s, heeft TOPOS zowel een praktische als een academische focus. De thema’s worden gekozen naar aanleiding van recente en toekomstige ontwikkelingen in zowel het onderwijs als de vakwereld. Naast thema’s vormen ook vaste rubrieken, zoals de nieuwsberichten, agenda, afstudeerprojecten, boekrecensies en colums, een stevige structuur van het blog. TOPOS beoogt tweetalig te zijn, maar artikelen worden (voorlopig) alleen geplaatst in de originele taal waarin het is geschreven.

Naast het bijhouden van dit blog zal TOPOS eens per jaar een Jaarboek uitbrengen. Het Jaarboek brengen we uit voor de kerst en geeft een overzicht van alle artikelen die per jaar zijn verschenen, geordend op thema. Daarmee prettig leesbaar en mooi voor in de kast. Het Jaarboek is van te voren via intekening te bestellen. We proberen de prijs hiervoor zo laag mogelijk te houden. Studenten en andere leden van studievereniging Genius Loci zullen het Jaarboek gratis ontvangen. We houden u onder andere via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Jaarboek 2014.