The problem police and the problem of problems

Lara Croft featured

_COLUMN_ door Martijn Duineveld

Since the creation of problems is deeply related to funding (for research and other projects) and can have many societal and political consequences, it would be great if we would invest a little bit more effort in problematizing problems before immediately solving them. To do so I propose the problem police. They are cool, sexy and rock and roll.

Lees verder

Every day above the ground is a good day – Absolutisme, reductionisme en depolitisering in het denken over ruimte en gezondheid

featured-image

_ARTIKEL_ door Martijn Duineveld en Raoul Beunen
Dit essay verkent het opkomende discours over gezondheid en ruimte. We beargumenteren dat het denken over ruimte en gezondheid de neiging heeft de gezondheid te verabsoluteren, de complexiteit van de relaties tussen ruimte en gezondheid te reduceren en daardoor de noodzakelijke geachte interventies (planning, ontwerp) te depolitiseren. Willen we de ruimte echt gezonder inrichten dan moeten we andere vragen stellen, andere types onderzoek doen en context-sensitief plannen en ontwerpen.

Lees verder

Een deuk in een pakje boter? – Over de wetenschappelijke impact van planning en landschapsarchitectuur

MR Untitled-1

_OVERIGE_ door Martijn Duineveld en Raoul Beunen
Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning zijn voorbeelden van toegepaste wetenschappen. Dat wil zeggen dat ze niet alleen kennis produceren die bijdraagt aan de vragen die spelen binnen de wetenschap, maar dat ze ook kennis produceren waarvan wordt verondersteld dat daarmee maatschappelijke problemen kunnen worden opgelost.

Lees verder

Arrogante woorden, elitaire landschappen

DSC_2984

_ARTIKEL_ door Martijn Duineveld
Kent u die uitdrukking? ‘de kwaliteit van het landschap’; ‘genius loci’; ‘de ecologische waarde’; ‘de intrinsieke waarde’; ‘kwaliteit leefomgeving’ …het zijn waarschijnlijk geen onbekende woorden voor mensen die zich met landschap bezig houden (landschapsarchitecten, planners, ecologen, geografen, stedenbouwers).

Lees verder