Krijgt Wageningen een Wageningse campus? Over het belang van een volgehouden eenheid van handelen

featured

 ARTIKEL Campus-special_ door Pieter Boone
Wageningen campus leeft! Ik maak mijn eerste voorjaar mee op de campus en het is mij duidelijk: de campus bruist van de activiteit. Het is op diverse plekken druk: groepjes studenten lopen, staan en zitten overal. Parkeerruimte is een schaars goed en er wordt voortdurend gebouwd en aangevuld. De campus geeft de indruk van een grote mate van dynamiek en dat geeft mij een goed gevoel en versterkt mijn trots om voor Wageningen UR (i.c. Alterra) te mogen werken. Als landschapsarchitect gaat mijn aandacht natuurlijk ook uit naar de ruimtelijke setting van de campus en daar valt het een en ander over op te merken.

Lees verder

Stadsparken als stedelijke ruimte voor nieuw gebruik

Daniel-Casas-Valle_Vincent-Kompier__Page_7

_ARTIKEL_ door Vincent Kompier en Daniel Casas Valle
Het is geen nieuws dat de stad wereldwijd in trek is. Dit heeft effect op het gebruik: het wordt drukker waarmee de stedelijke ruimte intensiever wordt gebruikt. Kunnen stadsparken aan de mogelijkheid ontsnappen om als spons voor de toenemende drukte te fungeren? Of vereist dat aanpassingen aan ontwerp en gebruik?

Lees verder

Quito blog 2: The mobility challenges of an Andean city

featured image

_ARTIKEL_ door Abel Coenen
With almost 2 million inhabitants Quito is a big city. Its dense historical centre proves to be the perfect location for a tourist visit. Many people move around through the city by car or taxi but, as Dutch as I am, I’d rather go for a walk. When one day I almost got run over by a car I realized that the culture of car driving is rather special here.

Lees verder

Landschapsarchitectuur- en planning als rampenbestrijding?

regulating services 1 copy

_ARTIKEL_ door Annelies Heijmans & Cor Simon
Wat kunnen landschapsarchitectuur en -planning betekenen in ontwikkelingslanden? Dat is een vraag die steeds meer relevantie krijgt als we kijken naar de snelle (informele) groei van steden in Azie, Afrika en Latijns Amerika en onder andere de opwarming van de aarde, verval van infrastructuren, uitputting van waterbronnen en ontbossing. Kan dit een potentiële ‘markt’ zijn voor landschapsarchitecten en planners? Welke rol kunnen zij daarin spelen of moeten we voorzichtig zijn met het toepassen van Westerse disciplines in ontwikkelingslanden?

Lees verder

Quito blog 1: The new world of Ecuador

featured image

_ARTIKEL_ door Abel Coenen
From February until August I will be staying in Quito, the capital of Ecuador – a country where landscape architecture or planning are no common professions at all. For these next months, I will live and work in the city as a true quiteño and explore the landscape of Ecuador. I will try to elaborate on the role and position of landscape architecture in this new world country, in a few exclusive blogs for TOPOS.

Lees verder

Every day above the ground is a good day – Absolutisme, reductionisme en depolitisering in het denken over ruimte en gezondheid

featured-image

_ARTIKEL_ door Martijn Duineveld en Raoul Beunen
Dit essay verkent het opkomende discours over gezondheid en ruimte. We beargumenteren dat het denken over ruimte en gezondheid de neiging heeft de gezondheid te verabsoluteren, de complexiteit van de relaties tussen ruimte en gezondheid te reduceren en daardoor de noodzakelijke geachte interventies (planning, ontwerp) te depolitiseren. Willen we de ruimte echt gezonder inrichten dan moeten we andere vragen stellen, andere types onderzoek doen en context-sensitief plannen en ontwerpen.

Lees verder

Three Unhelpful Claims on the Protection of Nature and Landscape

featured image

_ARTIKEL_ door Kris van Koppen
In this somewhat provocative essay for TOPOS, I will dispute three often-heard claims in debates on nature and landscape planning. While plausible at first sight, none of these claims is valid. Moreover, none of them is helpful in protecting and improving our natural environment. In this essay, I will explain why I think so, and argue for forms of nature and landscape planning in which government, citizens, and experts all play significant roles. I will take the Netherlands as example, but the arguments have a wider relevance.

Lees verder

The Pulse of the City: Exploring Urban Metabolism in Amsterdam

Figure 1; Research approach AMS_Featured Image

_ARTIKEL_ door Ilse Voskamp en Sven Stremke
Considering ongoing, rapid urbanisation and the vast resource consumption of metropolitan areas around the world, it is important to integrate urban resource management with the design of our future cities. But how can resource management become an integral part of planning and designing urban landscapes?

Lees verder