De onnatuurlijke natuurlijkheid: de paradox van het gecultiveerde landschap

Afbeelding 1: Segway PT Ervaring in Pure Natuur. Bron: Segway Ouddorp.

_ARTIKEL_ door Wim Bosschaart
Landschap, natuur, wildernis: het zijn zonder meer concepten waar we menselijke waarde aan toekennen. ”De dingen zijn niet in zichzelf goed of slecht of waardevol, ze worden dat in het gebruik dat de mens ervan maakt”, aldus filosoof René Gude. Landschappen lijken zo natuurlijk, maar zijn vaak object van onze onderdrukte verlangens en behoeften. Zonder dat we het door hebben, is onze natuur juist symbool voor onze menselijke capaciteiten: we gaan op zoek naar het romantische ideaalbeeld van natuur, maar eigenlijk bewandelen we een representatie van onszelf.

Lees verder

Landschapsarchitectuur- en planning voor de Voedselproblematiek

Featured Image

_ARTIKEL_ door Arie Pieter van Duijn en Cor Simon
Ons voedsel heeft een gigantische impact op de ruimtelijke inrichting. Dit levert tegenwoordig problemen op van wereldwijde omvang. Kunnen we voldoende mensen voeden over 50 jaar, zonder ons milieu meer te belasten? Wat kan stadslandbouw betekenen? Deze vraag zullen we ook behandelen in een workshop tijdens de klimaattop in Parijs. Voor ons is de vraag: wat is hierin de rol van de landschapsarchitect en – planner, juist ook als we kijken naar ontwikkelingslanden?

Lees verder

Voormalig munitiefabriek HEMbrug in Zaandam als creatieve hotspot

HEMbrug

_ARTIKEL_ door Rosanne Schrijver
Het is een regenachtige maandagmorgen wanneer ik in Zaandam op het HEMbrugterrein word rondgeleid door Annemarieke Loth. Dit verbaast haar niets, want gekscherend stelt ze: ‘ik sta erom bekend dat het regent als ik mensen rondleid op het terrein.’ Toch versterkt de regen de mysterieuze, bijna lugubere sfeer die op het voormalig defensie terrein HEMbrug heerst.

Lees verder

Tijdelijk Anders Gebruiken door de vrijetijdssector biedt kansen

Vuurtoreneiland. Foto: Annelore van Herwijnen

_ARTIKEL_ door Rob Berkers
Het tijdelijk anders gebruiken van terreinen staat steeds meer in de belangstelling van grondeigenaren, zoals gemeenten en projectontwikkelaars. De tijdelijke invullingen zijn heel divers: van buurttuintjes tot velden met zonnepanelen en van de aanplant van olifantsgras voor biomassa tot tijdelijke natuur. Ook door ondernemers in de vrijetijdssector gebeurt al wel een en ander met tijdelijkheid. Maar er zou nog heel wat meer kunnen, zo blijkt uit onderzoek dat plaatsvond in opdracht van InnovatieNetwerk. Horeca- en recreatiebedrijven hebben veel potentie voor het ‘activeren’ van niet-gebruikte terreinen. En kiezen voor tijdelijkheid kan voor ondernemers ook interessante voordelen bieden.

Lees verder

Van groen naar gezondheid in de stad: een (nog) kronkelend pad

featured image

_ARTIKEL_ door Sjerp de Vries
Is er een relatie tussen groen in de stad en gezondheid? En zo ja, hoe beïnvloeden deze twee elkaar? Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie hiertussen, maar wij misten een overtuigend overzicht. Sjerp de Vries, omgevingspsycholoog en onderzoeker bij Alterra en de leerstoelgroep Cultural Geography, geeft een update over de waarde van groen, ecosysteemdiensten en de betekenis hiervan voor onze fysieke en mentale gezondheid.

Lees verder

Is er toekomst voor het Pauzelandschap?

Zwarte roodstaart, liefhebber van pauzelandschappen

_ARTIKEL_ door Bart Bomas 
Stel je voor dat luchthaven Schiphol zijn functie verliest. Neem even de tijd om te bedenken wat te doen met het gebied. Vliegen kan of mag niet meer. 2.787 hectare no go area, met landingsbanen, hangars, pieren en parkeergarages, terminals en verkeerstorens. Een tussentijd dus. Ondenkbaar? Niet helemaal. Wat is de toekomst van dit soort pauze-landschappen?

Lees verder

De campus van Wageningen UR: Het kan nog zoveel mooier

Foto 1.

_ARTIKEL Campus-special_ door Joop Spijker
Wageningen UR levert in veel steden belangrijke bijdragen aan een ontwikkeling in de goede richting bij uitdagingen als ruimte voor de natuur en klimaatadaptatie. Onze campus moet daarom niet alleen een mooie plek zijn voor studenten en medewerkers van onze organisatie. Een mooie groene campus is ook het visitekaartje van onze organisatie. Maar is de campus wel zo’n goed visitekaartje?

Lees verder

Genius Loci vs. The Concept: Project EAT

Picking path & wheat breeding timeline_Fiona Morris copy

_ARTIKEL Campus-special_ door Fiona Morris
Any new landscape on the Wageningen University and Research Centre campus should acknowledge that until the late Middle Ages its genius loci was boggy. Water filtering down from the Veluwe is pushed back up to the light there, trapped by geology until increasing drainage interventions morphed the hydrology, ecology, and the human idea of the place. Land became accessible, grazed, fruit trees blossomed and crops grew; from the 1950’s the site housed environmental science organisations then, after 2000, the new campus. From an ecological design perspective the principle of genius loci translates as understanding what the land (the ‘super’ client) naturally wants to be. So what is the genius loci now?

Lees verder