Categorie: Annelies Heijmans

  • Landschapsarchitectuur- en planning als rampenbestrijding?

    Landschapsarchitectuur- en planning als rampenbestrijding?

    _ARTIKEL_ door Annelies Heijmans & Cor Simon Wat kunnen landschapsarchitectuur en -planning betekenen in ontwikkelingslanden? Dat is een vraag die steeds meer relevantie krijgt als we kijken naar de snelle (informele) groei van steden in Azie, Afrika en Latijns Amerika en onder andere de opwarming van de aarde, verval van infrastructuren, uitputting van waterbronnen en ontbossing. Kan dit een potentiële ‘markt’ zijn voor landschapsarchitecten en planners? Welke rol kunnen zij daarin spelen of moeten we voorzichtig zijn met het toepassen van Westerse disciplines in ontwikkelingslanden?