The minefield of a dissonant site – Exploring design strategies

Title image

_AFSTUDEERWERK_ door Sanne van der Mijl
Sites of dissonant heritage are the subject of this research. The remnants of war symbolize a communal traumatic memory. The consequences of disturbing events result in a scarred landscape. This research is a triangulation between landscape architecture, heritage studies and experience theory. The synthesis led to the creation and use of the model for experiencing a dissonant heritage site.

Lees verder

De dijk als kapstok van het landschap en het dijkboek als ontwerp: Dijken van Nederland

featured image

_BOEKRECENSIE_ door Sanne van der Mijl
Topos recenseerde Dijken van Nederland, en werd vanwege de herdruk van Dijken van Nederland uitgenodigd voor een tour langs een aantal van ‘s lands mooiste dijken, volgens LOLA. Er is bewondering voor de samenstellers van het boek, maar ergens wordt het dijkontwerp gemist. In de tour vertelt Eric Jan Pleijster(LOLA) dat ook een boek een ontwerp kan zijn. Lees hieronder de recensie en de daarop volgende dijkentour.

Lees verder