Categorie: Pieter Boone

  • Krijgt Wageningen een Wageningse campus? Over het belang van een volgehouden eenheid van handelen

    Krijgt Wageningen een Wageningse campus? Over het belang van een volgehouden eenheid van handelen

     ARTIKEL Campus-special_ door Pieter Boone Wageningen campus leeft! Ik maak mijn eerste voorjaar mee op de campus en het is mij duidelijk: de campus bruist van de activiteit. Het is op diverse plekken druk: groepjes studenten lopen, staan en zitten overal. Parkeerruimte is een schaars goed en er wordt voortdurend gebouwd en aangevuld. De campus geeft de indruk van een grote mate van dynamiek en dat geeft mij een goed gevoel en versterkt mijn trots om voor Wageningen UR (i.c. Alterra) te mogen werken. Als landschapsarchitect gaat mijn aandacht natuurlijk ook uit naar de ruimtelijke setting van de campus en daar valt het een en ander over op te merken.