Landschapsarchitectuur- en planning voor de Voedselproblematiek

Featured Image

_ARTIKEL_ door Arie Pieter van Duijn en Cor Simon
Ons voedsel heeft een gigantische impact op de ruimtelijke inrichting. Dit levert tegenwoordig problemen op van wereldwijde omvang. Kunnen we voldoende mensen voeden over 50 jaar, zonder ons milieu meer te belasten? Wat kan stadslandbouw betekenen? Deze vraag zullen we ook behandelen in een workshop tijdens de klimaattop in Parijs. Voor ons is de vraag: wat is hierin de rol van de landschapsarchitect en – planner, juist ook als we kijken naar ontwikkelingslanden?

Lees verder

Opening Academic Year WUR: The inclusion of Landscape Architecture

Opening_academic-year_Daan-Roosegaarde-and-Louise-O

_OVERIGE_ door Rosanne Schrijver en Cor Simon
A reflection of the opening of the academic year of the Wageningen University. It is striking how the controversial discipline of landscape architecture within the Wageningen University now seems to play an essential role to be the innovative bridge between scientific knowledge and practical applications for society.

Lees verder

Duurzame Landschapsarchitectuur: Essays en Praktijkvoorbeelden

coverdzlsIMG_6825

_BOEKRECENSIE_ door Cor Simon

Duurzaamheid begint al bijna cliché te worden en de auteurs geven al toe dat het “een containerbegrip is waaronder zo’n beetje alles kan worden verstaan”. Het boek probeert deze container overzichtelijk en inzichtelijk te maken voor de landschapsarchitect door een degelijke (historische) inleiding en een 40-tal praktijkvoorbeelden die zijn gecategoriseerd op de thema’s: biodiversiteit, water, klimaat, energie, kringlopen en tijd. Elk thema wordt ingeleid met een informatief essay.

Lees verder

Landschapsarchitectuur- en planning als rampenbestrijding?

regulating services 1 copy

_ARTIKEL_ door Annelies Heijmans & Cor Simon
Wat kunnen landschapsarchitectuur en -planning betekenen in ontwikkelingslanden? Dat is een vraag die steeds meer relevantie krijgt als we kijken naar de snelle (informele) groei van steden in Azie, Afrika en Latijns Amerika en onder andere de opwarming van de aarde, verval van infrastructuren, uitputting van waterbronnen en ontbossing. Kan dit een potentiële ‘markt’ zijn voor landschapsarchitecten en planners? Welke rol kunnen zij daarin spelen of moeten we voorzichtig zijn met het toepassen van Westerse disciplines in ontwikkelingslanden?

Lees verder